Competiție de scurtmetraje anticorupție

Competiție de scurtmetraje anticorupție

 

Infiltrată la toate nivelurile societății, luând uneori aparențele unui thriller prost de serie B, fenomenul corupției este o realitate cotidiană crudă care riscă să devină invizibilă din cauza banalizării. Pentru a lupta împotriva indiferenței și pentru a mobiliza conștiința cetățenească, platforma civică ”Inițiativa România”, cu sprijinul Fundației germane ”Friedrich Naumann pentru Europa de Sud-Est”, lansează proiectul Once Upon a Time in Romania, cu două prime compozante: site-ul www.onceinromania.ro și o competiție de scurtmetraje anticorupție.

Fidele misiunii lor de promovare a valorilor democratice, a libertăților și a drepturilor omului, Ambasada Franței în România și Institutul Francez din România se asociază acestui demers ambițios. Prin gestul lor, cele două urmăresc, pe de-o parte, să contribuie la conștientizarea de către populația țării a amplorii acestui flagel și, pe de altă parte, să stimuleze creativitatea societății civile românești. ”În opinia noastră, este esențial să încurajăm tinerele generații să se angajeze din punct de vedere social și să-și facă auzite ideile despre problemele importante, cu impact direct asupra propriului lor viitor. Ni se pare, de asemenea, foarte interesant ca un subiect atât de serios precum corupția să fie abordat într-o manieră ludică, deoarece o asemenea perspectivă se poate dovedi mult mai eficientă decât orice discurs cu accente grave”, afirmă reprezentații Institutului Francez din România.

În cadrul competiției de scurtmetraje Once Upon a Time in Romania / A fost odată în România, Ambasada Franței în România și Institutul Francez din România vor acorda un premiu special. Acesta va fi decernat pe data de 14 decembrie 2017, cu ocazia Galei Anticorupție.

Implicați-vă, vorbiți despre actele de corupție și propuneți soluții pentru a contracara aceste fapte trimițând scurtmetrajele și clipurile voastre video organizatorilor proiectului Once Upon a Time in Romania / A fost odată în România, până pe 1 decembrie 2017. Filmele selecționate vor fi ulterior disponibile online pentru a fi supuse judecății publicului și a unui juriu de specialiști. Condițiile de participare și criteriile de selecție a finaliștilor se găsesc pe site-ul www.onceinromania.ro în secțiunea Film That!

Vocea și actele voastre contează; voi sunteți societatea !

Once Upon a Time in Romania / Il était une fois en Roumanie

Des films face à la corruption

Parasitant tous les niveaux de la société, prenant parfois des apparences de thriller douteux de série B, la corruption est une réalité cruelle qui risque de devenir invisible à force de se banaliser et de mener à l’indifférence. Pour lutter contre l’indifférence et mobiliser les consciences citoyennes, la plateforme civique roumaine « Inițiativa România », avec le soutien de la Fondation allemande Friedrich Naumann pour l’Europe du Sud-Est, lance le projet Once Upon a Time in Romania, comportant le site Internet www.onceinromania.ro et une compétition de courts métrages anticorruption.

Fidèles à leur mission de promotion des valeurs démocratiques, des droits et des libertés de l’être humain, l’Ambassade de France en Roumanie et l’Institut français de Roumanie s’associent à cette démarche ambitieuse. Ils entendent ainsi, d’une part, faciliter une prise de conscience de la population roumaine par rapport à l’ampleur de ce fléau et, d’autre part, appuyer la créativité de la société civile du pays. « Il est essentiel d’encourager les jeunes générations à s’engager socialement et à s’exprimer sur des questions importantes qui influent directement sur leur avenir. Dans le même temps, nous estimons intéressant qu’un sujet extrêmement sérieux tel que la corruption soit également abordé de manière ludique, car une telle approche peut s’avérer plus efficace que tout discours grave », affirment les représentants de l’Institut français de Roumanie.

Dans le cadre de la compétition de courts métrages Once Upon a Time in Romania / Il était une fois en Roumanie, l’Ambassade de France en Roumanie et l’Institut français de Roumanie accorderont un prix spécial. Il sera décerné le 14 décembre 2017, à l’occasion du Gala Anticorruption.

Impliquez-vous, parlez des actes de corruption et imaginez des solutions contre ces agissements en envoyant vos clips vidéo au projet Once Upon a Time in Romania / Il était une fois en Roumanie jusqu’au 1er décembre 2017. Les films sélectionnés seront par la suite disponibles en ligne et soumis au jugement du public et d’un jury spécialisé. Les conditions de participation et les critères de sélection des finalistes sont disponibles sur le site www.onceinromania.ro section Film That!

Faites valoir votre voix et votre action ; la société, c’est vous !